• NeochaEDGE /// is a full-service creative agency dedicated to achieving ambitious ideas and inspired storytelling for the most forward-thinking brands in the world. Be creative, stay curious.
 • Language:

 • PPL, Shanghai ///


  Kao Huamin (Tony Kao), Chicago ///


  Jiang Zhuo (蒋茁), Wuhan ///


  Ringo (袁茜茜), Nanjing ///


  A Huo (阿火), Dongguan ///


  Trey Chen (陈奇), Aukland (New Zealand) ///


  Olive Cao, Jilin ///


  Panda, Chongqing ///


  Yu Yuequn ///


  Sui (姚泓), Hangzhou ///


  Jim (楊曉華), Shanghai ///


  Weng Shihui, Shanghai ///


  Yenkinki, Guangzhou ///


  Zheng Yuezhu, Changchun ///


  Miya, Shanghai ///


  Lin Qi, Taizhou (Zhejiang) ///


  Hooooong (张弘), Shanghai ///


  Zhang Shenjie, Zaozhuang (Shandong) ///


  Johnny Martinez, Shanghai ///


  Liu Yuanqi, Jilin ///


  Hu Yuxin, Changchun ///


  Leaheva (辜灿) ///


  Aaron (小翥) ///


  Zou Yining (邹一宁), Jilin ///


  Tian Bidan (田碧丹), Jilin ///


  Liu Danning (刘淡宁) ///


  Qu Bai, Jilin ///


  Xu Jixiang ///


  Zhao Nan, Jilin ///


  Fu Yang ///


  Julie, Guangzhou ///


  咖LEE, Guangzhou ///


  Justin (Yan Yisheng), Xi’an ///


  Yu Yingying, Cannan (Zhejiang) ///


  Doris Cao ///


  Kelly Lin, Jilin ///


  Feiji, Chongqing ///


  Kong Yu (1), Shanghai ///


  Kong Yu (2), Shanghai ///


  Yellow Moon, Beijing ///


  Mojo, Shanghai ///


  Mangmang, Shanghai ///


  Any (1), Beijing ///


  Any (2), Beijing ///


  Cui Qiang (1), Beijing ///


  Cui Qiang (2), Beijing ///


  Zhuang Fengle, Hangzhou ///

  MORE OF OUR CLIENT WORK

  competition | re-imagining “PROUDLY MADE IN CHINA,” introducing a NeochaEDGE x OSPOP. poster design challenge

  Submissions from design competition with OSPOP

  Share Our Work